• Aktuality

  Týká se i Vás podání přiznání daně z nemovitých věcí v roce 2019?

  Daň z nemovitých věcí 2019

  Daň z nemovitých věcí (dříve jen daň z nemovitosti) platí každý majitel nemovitosti pravidelně každý rok automaticky,  pokud ovšem nenastala změna „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“.

  Pokud změna nastala a tato má vliv na výši daně, je nutno v období mezi 1.1.2019 až 31.1.2019 podat nové  Přiznání k dani z nemovitých věcí.

  Kdo je tedy povinen přiznání podat ?
  – všichni majitelé nemovitostí, kteří v roce 2018 prodali nebo koupili nemovitost, nově kolaudované nemovitosti, změna dispozic budovy např. dostavěním,  změna rozlohy pozemků.

  Kupující se přihlašuje jako nový plátce daně a prodávající se odhlašuje a tím informuje finanční úřad, že již tato povinnost pro něj neplatí.

  Rozhodným datem je opravdu zapsaný nový majitel nemovitosti do 31.12.2018.

  Nemovitosti, které jsou sice již na katastru ve stádiu přepisu na nového majitele, avšak k poslednímu dni v roce je stále uvedeno, že prodávající strana je stále majitelem nemovitosti, budou podávat nové přiznání k dani z nemovitých věcí až v následujícím roce 2020.

  Další roky vlastnictví  vám už příslušný Finanční úřad pošle poštovní poukázku pro úhradu daně z nemovitých věcí  automaticky přibližně v květnu – splatnost daně je k 31.5.

  Věděli jste?
  Všem našim klientům tuto skutečnost připomínáme osobně, protože koupě realizovaná začátkem roku už je natolik stará záležitost, že tuto povinnost nemusí klient vůbec zaznamenat a obzvlášť prodávající o tom často nemají ani tušení.

   

   

zavolat